Tjänster

Industrigastjänster är en viktig del av Linde (tidigare AGA)s omfattande erbjudande till våra kunder. De gör att vi med utifrån ett praktiskt tillvägagångssätt kan förstå och uppfylla våra kundernas gasbehov. Vi är med dig vid varje steg, från behovsbedömning och gasinstallationskonsultation till riskbedömning på plats och utbildning till akutleveranser och teknisk support.