Processer

Vi är experter på industrigaser har lång erfarenhet av våra kunders gasrelaterade processer. Med smarta gaslösningar och innovativa applikationer kan vi förbättra processflöden, prestanda och hållbarhet inom de flesta industrier och områden. Vi hjälper våra kunder att ta itu med nya möjligheter och utmaningar genom att i nära samarbete utveckla nya tekniker och gasapplikationer så att de kan vara ledande inom sina respektive branscher.