Linde Green: flytande gaser utan koldioxidavtryck

Ta nästa steg! Linde Green är en möjlighet för dig som kund att ytterligare minska dina utsläpp stärka din hållbarhetsprofil och bli ett ännu bättre val!

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Varje dag lever vi vår mission att göra världen mer produktiv och hållbar, genom att uppnå mer med mindre. Nu tar vi nästa steg och är stolta att presentera Linde Green, vår nya produktlinje av flytande gaser utan koldioxidavtryck. Förnybar energi och förnybara bränslen används i produktionen och för transporter – i kombination med klimatkompensation.

Renare flytande argon, syrgas, kväve och CO2 utan koldioxidavtryck

Linde Green flytande gaser minskar klimatpåverkan genom att förnybar energi och förnybara bränslen används vid produktion och transport. En mycket liten del klimatkompenseras med certifierade skogsplanteringsprojekt.

Linde Green-sortimentet omfattar flytande syrgas, kvävgas, argon samt koldioxid. Förnybara källor – antingen luft eller återvunnen CO2, t.ex. utvunnen som en biprodukt vid produktion av bioetanol – kommer att användas för att producera Linde Green gaserna.

I det regionala produktions- och distributionssystemet, motsvarande kvantiteten sålda Linde Green gaser, kommer endast förnybar energi från vind och sol (med Guarantees of Origin) att användas för produktionen och förnybara bränslen för transporten till kunder. 

  • Förnybar energi 
  • Förnybart bränsle
  • Klimatkompensation
Sammantaget kommer detta att minska klimatavtrycket för växthusgaser med upp till 95 %. Återstående växthusgasutsläpp kompenseras via Plan Vivo certifierade skogsplanteringsprojekt.  Läs mer.

Ta nästa steg med oss!

Wind_Energy

Linde Green hjälper våra kunder att ta nästa steg och förbättra sina miljöresultat

Med Linde Green, erbjuder vi våra kunder en klimatkompenserad produkt utan koldioxidavtryck. Detta gör det möjligt för dem att ytterligare stärka sin konkurrenskraft i de processer som använder gaser.

Linde utvecklar kontinuerligt nya applikationer och mera effektiva sätt att separera luft. Med Linde Green tar vi nästa steg och använder ett unikt nytt tillvägagångssätt i produktionen.

Det är vår ambition att vara det grönaste valet av leverantör, och att i nära samarbeten med våra kunder stötta dem i att nå sina hållbarhetsmål. Tillsammans kan vi göra världen mera produktiv och mer hållbart! Ladda ner vår broschyr.

Genom att erbjuda ett produktprogram med ännu grönare gaser utan koldioxidavtryck, vill vi vara det bästa valet av leverantör och i nära samarbete med våra kunder bidra till att vi alla når våra hållbarhetsmål. Tillsammans kan vi göra världen mera produktiv och mer hållbar!

Full certifiering och validering av tredjepart

Kunderna får certifikat som visar hur stort koldioxidavtryck de har minskat genom de flytande Linde Green gaserna. 

Linde är ett av de första företagen som introducerar flytande gaser utan koldioxidavtryck. 

Koldioxidavtrycket från Lindes produktion och leveranser av produkterna har beräknats enligt European Industrial Gases Association (EIGA) Methodology to Establish a Product Carbon Footprint Doc 167/11. Linde dokumenterar alla koldioxidemissioner enligt metodiken, vilka årligen granskas av tredje part.

Är du redo att ta nästa steg med oss?


Hur mycket minskar ditt koldioxidavtryck?

woman

Hur stor blir minskningen av CO2?

Upp till 500 kg CO2 per ton produkt.

Genom att använda 100 ton Linde Green flytande oxygen får man ett minskat koldioxidavtryck med 50 ton.

I korthet

Allt du behöver veta om Linde Green.

  • Samma produktkvalitet och samma tillförlitlighet – utan koldioxidavtryck
  • Vi använder förnybara källor: luft eller tillvaratagen CO2, t.ex. utvunnen som en biprodukt vid produktion av bioetanol eller kemiska processer
  • Enbart förnybar elektricitet används vid produktionen av Linde Green-gaser
  • Transporterna till kund initierar köp av förnybara bränslen i distributionssystemet
  • Klimatkompensation genom certifierade skogsplanteringsprojekt
  • Linde Green är reviderat och verifierat av tredje part
  • Kunderna får årligen ett certifikat som visar minskat koldioxidavtryck

Intresserad av att ta reda på mer?