Vätgas – en av framtidens energibärare

Som totalleverantörer av industri- och specialgaser har Linde produkterna för i princip alla industriella processer, för en rad olika branscher. Nu satsar Linde på grön vätgas som ett globalt alternativ till fossila bränslen, som t ex naturgas och gasol, inom bland andra stålindustrin, i ett unikt samarbete för en hållbar framtid. Vätgas – en av framtidens energibärare.

Per Sellerholm

– Hållbarhet har en central roll i vår verksamhet, säger Ola Ritzén, Product Manager Metallurgy, Linde Europe North. Genom våra produkter och lösningar vill vi hjälpa våra kunder att avsevärt minska sitt koldioxidavtryck. Vätgas är en nyckelprodukt för en miljövänlig energiövergång, och har potential att ersätta nuvarande fossila processer och bränslen. Därför satsar Linde på vätgas både centralt och lokalt. Även EU satsar stora resurser på det framtida vätgassamhället.

Linde är en trygg och kompetent partner i alla steg inom vätgas med lång erfarenhet av allt från produktion, distribution till slutanvändning i kundernas processer, och särskilt om förbränning inom industrin. Teknikutvecklingen sker ofta i nära samarbete med kunderna och alltid med fokus på ökad hållbarhet.

Nu satsar Linde på produktion av och leveranser av vätgas från större elektrolysörer som klarar av de framtida ökande behoven av grön kolfri vätgas. Grön vätgas produceras genom att dela vattenmolekyler med förnybar el, varpå vattnet delas upp i väte och syre, resulterandes i en koldioxidfri slutprodukt.

Läs mer om hur vätgas kan bidra till minskat miljöavtryck inom stålindustrin.

– Klimatdebatten är högaktuell och trycket från konsumenterna visar på ett skifte mot mer miljövänliga alternativ, säger Per Sellerholm, Marketing Manager Metallurgy, Linde Europe North.

En av de industrier i Sverige som arbetar aktivt för minskade koldioxidutsläpp är stålindustrin.

– Inom stålindustrin har man lovat att halvera användningen av fossila bränslen till år 2030, och eliminera dem helt till 2045.

I sin kontinuerliga satsning att bistå stålindustrin med effektivisering av dess processer har Linde samarbetat med Ovako i mer än 25 år. Tillsammans genomfördes ett framgångsrikt fullskaletest i produktionsmiljö av att värma stål med vätgas istället för med propan och syrgas istället för luft, utan att göra avkall på stålets kvalitet.


Vätgas – en av framtidens energibärare

– Efter ett antal pilotskaletest skedde fullskaletestet i en av Ovakos gropugnar på valsverket i Hofors, säger Ola Ritzén. Alla indikationer tydde på att det skulle ge goda resultat, men det var första gången någonsin man använt vätgas för att värma upp stål i en befintlig produktionsmiljö. Vad detta bevisade var att det inte bara fungerar, utan det fungerar minst lika bra som traditionell teknik. Då användningen av vätgas endast genererar vattenånga utgör detta ett stort steg i utvecklingen mot en mer hållbar framtid! Vi kände att vi var delaktiga i en stor händelse för stålindustrin.

Framgångsrikt test med Ovako

Hoforstestet har uppmärksammats i ett flertal länder runt om i Europa.
– Alla industrier skapar utsläpp, bland annat inom stål, cement, koppar, aluminium och glas, säger Per Sellerholm. Det pågår just nu många initiativ att ställa om till en grönare produktion, och vi är delaktiga i många av dem när det kommer till industriella applikationer. Just nu är vårt fokus att få till en stor vätgasinstallation med elektrolysör på plats hos en lämplig kund. Då det handlar om stora investeringar krävs rätt förutsättningar och ett ömsesidigt driv i att vara en av föregångarna till morgondagens gröna industrisamhälle. Vi på Linde välkomnar utmaningen!

Läs mer på www.linde-gas.se

Text: Marianne Hulkko, Carina Aspenberg.

Läs våra andra artiklar