Linde Green: flytande gaser med noll koldioxidutsläpp

Ta nästa steg! Linde Green är en möjlighet för dig som kund att ytterligare minska dina utsläpp, bli grönare, stärka din hållbarhetsprofil och bli ett ännu bättre val!

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Varje dag lever vi vår mission att göra världen mer produktiv och hållbar, genom att uppnå mer med mindre. Nu tar vi nästa steg och är stolta att presentera Linde Green, vår nya produktlinje av flytande gaser med noll koldioxidutsläpp. Förnybar energi och förnybara bränslen används i produktionen och för transporter – i kombination med klimatkompensation.

Noll koldioxidutsläpp: renare flytande argon, syrgas, kväve och CO2

Våra Linde Green flytande gaser har noll koldioxidutsläpp. Förnybar energi och förnybara bränslen används i produktionen och för transporter - i kombination med klimatkompensation.

Linde Green-sortimentet omfattar flytande syrgas, kvävgas, argon samt koldioxid. Gröna källor – antingen luft eller återvunnen CO2, t.ex. utvunnen som en biprodukt vid produktion av bioetanol – kommer att användas för att producera Linde Green gaserna.

I det regionala produktions- och distributionssystemet, motsvarande kvantiteten sålda Linde Green gaser, kommer endast förnybar energi från vind och sol (med Guarantees of Origin) att användas för produktionen och förnybara bränslen för transporten till kunder. 

 • Grön källa
 • Förnybar energi och förnybart bränsle
 • Klimatkompensation
Sammantaget kommer detta att minska klimatavtrycket för växthusgaser med upp till 95 %. Återstående växthusgasutsläpp kommer att kompenseras via Plan Vivo certifierade skogsplanteringsprojekt vilket innebär att Linde Green ger upphov till noll koldioxidutsläpp. Läs mer.

Ta nästa steg med oss!

Wind_Energy

Linde Green hjälper våra kunder att ta nästa steg och förbättra sina miljöresultat

Med Linde Green, erbjuder vi våra kunder en klimatkompenserad produkt med netto noll koldioxidutsläpp. Detta gör det möjligt för dem att ytterligare stärka sin konkurrenskraft i de processer som använder gaser.

Linde utvecklar kontinuerligt nya applikationer och mera effektiva sätt att separera luft. Med Linde Green tar vi nästa steg och använder ett unikt nytt tillvägagångssätt i produktionen.

Det är vår ambition att vara det grönaste valet av leverantör, och att i nära samarbeten med våra kunder stötta dem i att nå sina hållbarhetsmål. Tillsammans kan vi göra världen mera produktiv och grönare! Ladda ned produktdatablad.

Genom att erbjuda en produktportfolio med ännu grönare gaser utan koldioxidutsläpp, vill vi vara det grönaste valet av leverantör och i nära samarbete med våra kunder bidra till att vi alla når våra hållbarhetsmål. Tillsammans kan vi göra världen mera produktiv och grönare!

Full certifiering

Kunderna får en helårsrapport som visar hur stora CO2-utsläpp de har sparat genom de flytande Linde Green gaserna.

 • Reviderade och certifierade
 • Rapport om CO2 besparingar
Linde är ett av de första företagen som introducerar flytande gaser med noll koldioxidutsläpp, som möjliggör ett minskat koldioxidavtryck både i vår produktion och i användningen hos kunderna. Kunder får en rapport och ett certifikat, som visar den CO2 besparing som uppnåtts genom att använda våra Linde Green produkter.

Tredjeparts verifiering

Varje steg i produktionen är reviderad och verifierad. CO2-utsläppen har beräknats enligt European Industrial Gases Association (EIGA) Methodology to Establish a Product Carbon Footprint Doc 167/11. Vi mäter och dokumenterar alla CO2 ekvivalenter och har full spårbarhet i utsläppen.

Är du redo att ta nästa steg på din gröna resa med oss?


Hur mycket CO2 sparar du genom att använda förnybar energi?*

woman

Hur mycket CO2 kommer du spara?

Upp till 320 kg CO2 per ton produkt.

Ett byte till Linde Green för 1 ton LOX respektive 1 ton LIC kommer minska CO2 utsläppen motsvarande att köra bil med en normal bil 2550 km and 850 km.

I korthet

Allt du behöver veta om Linde Green.

 • Samma produktkvalitet och samma tillförlitlighet – utan växthusgasutsläp
 • Vi använder gröna källor: luft eller återvunnen CO2, t.ex. utvunnen som en biprodukt vid produktion av bioetanol eller kemiska processer
 • Förnybar energi från vind och sol med Guarantess of Origin används vid produktionen av Linde Green-gaser
 • Transporterna till kund initierar köp av förnybara bränslen i distributionssystemet
 • Klimatkompensation genom certifierade skogsplanteringsprojekt
 • Linde Green är reviderat och verifierat av tredje part
 • Kunderna får en helårsrapport som visar hur stora CO2-utsläpp de har sparat

Intresserad av att ta reda på mer?