Akvaponi: hur gaser bidrar till hållbar livsmedelsproduktion

Akvaponi är en form av hållbart jordbruk som kombinerar uppfödning av fisk i bassänger (vattenbruk i kretslopp) med inomhusodling (hydroponisk odling). I akvaponi utgör det näringsrika vattnet från fiskodlingen ett naturligt gödningsmedel för växterna och växterna hjälper till att rena vattnet för fisken. Bokstavligen sett sätter akvaponi fiskarna i arbete.

En av pionjärerna i denna bransch är ett företag i norra Sverige. ”Vår vision är att ha lokalt producerad fisk och grönsaker i varje livsmedelsbutik, oavsett var de finns”, säger Daniel Brannström, en av grundarna av Peckas Naturodlingar. Den visionen har sina rötter i miljömedvetenheten hos Pecka Nygård, en fiskare och entreprenör från norra Sverige som också är företagets namn och en av dess grundare. 

Redan 1996 började Nygård experimentera med landbaserade fiskodlingsmetoder av växande oro för den traditionella fiskodlingens påverkan på Östersjön. Han byggde en liten fiskdamm och ett växthus på sin bakgård i Härnösand, en kuststad med cirka 20 000 invånare som grundades som en fiskeby på 1600-talet. Därifrån började han odla tomater och regnbågsforell i de enkla faciliteterna.

Under de kommande två decennierna fortsatte fiskaren-jordbrukaren Pecka att förbättra metoden, känd som akvaponi. Den kombinerar vattenbruk - fiskodling - med hydroponi, odling av växter i en vattendränkt grusbädd istället för i jord.

"Jordbruk med slutna kretsar"

Nygård myntade till och med sitt eget svenska ord för processen - kretsloppsodling, en kombination av kretslopp (sluten krets) och odling (jordbruk) för att bättre fånga den cirkulära karaktären av tillvägagångssättet. "Kretsloppsodling bygger ett symbiotiskt förhållande mellan fisken och växterna. Inget vatten går förlorat förutom vad växterna använder för att växa. Det är verkligen ett slutet system som inte ger upphov till några utsläpp, förklarar Brannström. 

När ordet spreds om Nygårds "slutna kretslopp" och efterfrågan på mer hållbara jordbruksformer fortsatte att växa, utvecklades ad hoc-forskningsprojektet till Peckas Naturodlingar, som grundades 2015. 

Idag driver företaget - allmänt känt som Peckas - växthus på totalt mer än 13 000 kvadratmeter samt femton 40 kvadratmeter stora fiskbassänger i utkanten av Härnösand. Storleken på verksamheten har lett till att Peckas anser sig vara det första företaget i världen som aktivt demonstrerar livskraften i akvaponi i industriell skala.

”Vi har nu visat att akvaponi kan fungera i stor skala. Och vårt mål är att leverera nyckelfärdiga lösningar till kunder, främst livsmedelsbutiker, som är intresserade av att starta sin egen växande verksamhet, säger Brannström.

Peckas tankar är fyllda med vatten och nykläckt fisk som får en stadig kost av proteinrik fiskmat. Avfallet som fisken genererar transporteras sedan bort från akvariet och in i ett av Peckas enorma 4000 kvadratmeter växthus.

Växthusen har fyra meter höga tillväxttorn, vilket hjälper till att maximera lokalanvändningen genom att växa vertikalt. Växter förankras i specialdesignade grusbäddar, vilket underlättar flödet av det näringsrika vattnet över växternas rötter efter det att det pumpats från fiskodlingen.

Farming and fish farming in an aquaponics system
Sustainable farming

CO2: en viktig ingrediens

Bakterier i växtbäddarna hjälper till att omvandla ammoniak från fiskavfallet till näringsämnen för växterna. Denna process filtrerar bort fiskavfallet, vilket resulterar i rent vatten som sedan pumpas tillbaka i fisktankarna. Detta är en av de coolaste sakerna med akvaponi, att det efterliknar ett naturligt ekosystem. Aquaponics representerar förhållandet mellan vatten, vattenliv, bakterier, näringsdynamik och växter som växer tillsammans i vattenvägar över hela världen.

"Det är som att våra tomatplanter har samma funktion som ett filter i ett hemakvarium", förklarar Brannström. "Och under den tid det tar en fisk att växa till cirka ett kilo kan du producera cirka 10 kilo tomater." 

Med nyligen tillagd kapacitet kan Peckas anläggningar producera upp till 400 ton grönsaker och 40 ton fisk årligen. Gas är också en viktig komponent i Peckas akvaponilösning. Medan fisken producerar koldioxid naturligt är nivåerna inte tillräckligt höga för att optimera växttillväxten. Därför pumpas koldioxid från Linde in i växthusen, vilket fördubblar nivåerna från cirka 450 ppm till mellan 800 och 1000 ppm. 

"Koldioxid är en extremt viktig ingrediens för hela processen", förklarar Brannström. "Det skapar perfekta förutsättningar för odling av tomater och andra växter. Du får betydligt högre avkastning." Växthus är också ett praktiskt sätt att ta koldioxid ur atmosfären istället för att begrava överskott av koldioxid under jord. "Det är bättre att bygga fler växthus och låta växter konsumera koldioxid", säger han.


Lokal produktion, lägre utsläpp

Akvaponi använder också vatten mycket mer effektivt än traditionellt jordbruk eftersom samma vatten kan flyta genom tankarna och växthusen. Och de resulterande livsmedelsprodukterna är också fria från hormoner, bekämpningsmedel och antibiotika. En anläggning kan ställas upp var som helst, nära konsumenterna och tillhandahålla färsk lokal mat. Vidare släpps inga skadliga utsläpp i produktionsprocessen och det finns stor potential att minska utsläppen från transport eftersom mer mat kan produceras lokalt.

"Pandemin har visat vikten av att öka mängden lokalt producerad mat", säger Brannström. Ser vi framåt är Brannström övertygad om Peckas potential att hjälpa till att skapa en revolution inom hållbar, lokalt producerad mat som kan stödja en bredare förändring mot mer hållbar livsmedelsproduktion. "Akvaponi är framtiden för jordbruk", säger han. Text: Carina Aspenberg

Läs våra andra artiklar