Två verksamheter. Ett namn.

AGA har bytt namn till Linde. AGA är sedan 2000 en del av Linde-koncernen och utgör Region Norra Europa, där samtliga nordiska länder och Baltikum ingår. AGA blir Linde. Våra kundrelationer och vår dedicering till innovation, pålitlighet och säkerhet förblir oförändrade.

Visste du att…

Linde grundades för nästan 140 år sedan? Teknologi, innovation och nytänkande karaktäriserade Linde redan från början.

Visste du att…

Lindes applikationer hjälper kunderna minska deras CO2-utsläpp med mer än dubbelt så mycket som Lindes samtliga verksamheter ger upphov till.

Frågor och svar

AGA byter företagsnamn till Linde. Klicka på frågan för att läsa mer om namnbytet.

 • Varför byter ni varumärke från AGA till Linde?

  Linde (tidigare AGA) har varit en del av Linde sedan 2000. Fusionen mellan Linde och Praxair skapar en global marknadsledare inom gas- och tekniksektorn. Vi är övertygade om att det kommer bidra positivt till vår marknadspositionering att dela namn med Linde, och att accelerera utvecklingen och bli en motor för kompetensdelning, till värde för såväl medarbetare, kunder, som partners och agenter.

  Shadow
 • Kommer kunderna uppleva någon förändring nu när ni byter namn?

  Kunder kommer inte uppleva någon förändring i hur vi driver verksamheten. Alla kontakter och kundrelationer förblir desamma. På lång sikt, är vi övertygade om att kunderna kommer uppleva ett värde av Lindes globala räckvidd, bredare urval av teknologi och expertisen hos samtliga medarbetare i koncernen.

  Shadow
 • Hur kommer namnändringen påverka de anställda?

  Verksamheten kommer inte förändras, så vi förväntar oss att allt ska fortsätta som vanligt. Därför blir det inte heller någon omedelbar förändring för de anställda. Vi är fortsatt samma medarbetare som samverkar för att ge kunderna de bästa möjliga produkterna och tjänster. Detta är kärnan i allt vi gör.

  Shadow
 • När sker varumärkesbytet?

  Det formella varumärkesbytet kommer att ske i första kvartalet 2020. Lastbilar, servicebilar och utvalda kundtankar och siter kommer byta varumärke successivt från och med 2019.

  Shadow
 • Varför behåller ni AGA som varumärke för några produkter?

  Vi har stor respekt för de värden som AGA:s varumärke och långa tradition står för. Vi behåller AGA som varumärke för våra kolsyreprodukter, för vår gasol, samt för våra svetsprodukter. De är tydligt positionerade hos konsumenter och hårdvarukunder och står för kvalitet, tillförlitlighet och en hög servicenivå.

  Shadow