myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo

Industrigaser

Linde-gas levererar en mängd olika industrigaser för olika industrier, inklusive torris, skyddsgaser, bränngaser, livsmedalsgaser, rena gaser, lasergaser, köldmedia och LIN gaser. Vi erbjuder gasflaskor av olika material, till exempel stål och GENIE

Torris

Aga/Linde erbjuder torris som korn eller pellets, med en korndiameter av 10 mm och längd 20 mm och även torrisblock, med varje block insvept i ett skyddande pappersark. Köp torris online

Livsmedelsgaser

BIOGON® är en produktserie av gaser av livsmedelskvalitet. Vi levererar koldioxid, kväve och syre av matkvalitet och blandar för modifierad atmosfär. Våra matkvalitetsgaser anpassar med matkvalitetsregler, t.ex. EG-direktivet 96/77 / EG

Bränngaser

Bränngaser används för industriella applikationer, ofta i kombination med oxygen eller luft, t ex acetylen och hydrogen

Lasergaser

Högrena lasergaser och strålgångsskydd ger bästa kvalitet vid skärning och svetsning med laser

Övriga gaser

Här finner du Ballonghelium, andningsluft och andningsoxygen

Rena gaser

Rengaser med många olika användningsområden. Gaser som Nitrogen Argon, Oxygen och CO2

Köldmedia

AGA erbjuder ett komplett kylmedelsprogram för kylindustrin, som täcker både naturliga kylmedel och HFC och HFO. Alla våra kylmedelscylindrar är individuellt märkta för spårbarhet och kan kombineras med ACCURA-cylindertjänster

Rotskyddsgaser

Gaser for rotskydd och läcksökning, tex. Formier®

Skyddsgaser

I vårt skyddsgasprogram finns skyddsgaser utvecklade för de flesta svetsmetoder och material både i vårt standard- och premiumsortiment (MISON®)

Flytande Nitrogen - LIN

Flytande nitrogen i kryokärl

Hyresavtal

Med ett hyresavtal kommer du att minska din hyreskostnad och du undviker och prishöjningar under avtalstiden. Hyresavtal finns med olika löptider, från ett till fem år.

Gas

Luften omkring oss är en blandning av många olika gaser, men nästan allt utgörs av endast tre ämnen - nitrogen, syre och argon. Luft utgör råmaterialet för att producera gaser. Efter att gaserna utvunnits så returneras det som återstår till atmosfären. Lindes viktigaste produkter är syre, nitrogen och argon. Gas kan komprimeras. Exempel på gaser är syre vid rumstemperatur (ungefär 20 ºC), väte vid rumstemperatur och vatten vid normalt atmosfärstryck och en temperatur över 100 ºC. Om en gas i behållaren värms ökar trycket. Om den kyls sjunker trycket. Om gasen placeras i en förseglad behållare och volymen på behållaren reduceras värmer kompressionen gasen. Om volymen på den förseglade behållaren ökar kyler dekompressionen gasen.

Om temperaturen blir tillräckligt hög kommer vissa gaser, såsom väte, snabbt att kombineras med andra gaser såsom syre eller klor. Detta är förbränning. Vissa kemiska reaktioner mellan gaser och andra ämnen sker långsammare; ett exempel är gradvis oxidation av järn för att bilda järnoxid (rost). I detta fall är syret gasformigt vid rumstemperatur, medan järnet och järnoxiden är fasta ämnen. När en gas i gasformigt tillstånd kyls till en tillräckligt låg temperatur kan den bli en vätska eller ett fast ämne. Till exempel, om kväve kyls ner till en temperatur långt under noll grader Celsius, kondenseras den. En annan gas, koldioxid, blir ett fast ämne som kallas torris och hoppar över vätskefasen. Vissa gaser är lättare än luft, till exempel helium och väte, och kan därmed användas för att lyfta fasta föremål, som ballonger eller till och med kärl.