Returer & Återbetalning
FAQs

1. Hur returnerar jag en beställning?

För att returnera en beställning vänligen kontakta vår Kundservice på 019-27 61 05 så kan de informera dig om hur du går tillväga.

2. Hur ser er reklamationspolicy ut?

Köparen får göra gällande att levererad gas eller torr-is är felaktig, endast om han har reklamerat detta till säljaren utan dröjsmål efter det att han har märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte inom ett (1) år från det att leverans har skett, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet. Reklamerar köparen och det visar sig inte föreligga något fel som säljaren svarar för, har säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen orsakat säljaren.

3. Jag har fått en felaktig produkt vid beställning, vad gör jag?

Kontakta Kundservice på 019-27 61 05 och ha ditt beställningsreferensnummer till hands.

4. Hur kan jag returnera felaktiga produkter?

Kontakta Kundservice på 019-27 61 05 och ha ditt beställningsreferensnummer till hands.

Kontakt