Medicinsk oxygen - CONOXIA®

  • 5 produkter

CONOXIA® - Medicinsk oxygen har bred användning inom olika delar av vården, med tillämpningar från anestesi till inhalationsbehandling.

Please sign in or register to view prices
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Please sign in or register to view prices
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Please sign in or register to view prices
Lägg till

CONOXIA® - Medicinsk oxygen LIV® – Linde Integrated Valve är en lättare lösning för mobil gasterapi med integrerad ventil och regulator

Please sign in or register to view prices
Lägg till

LIV® IQ – den intelligenta gasflaskan med digital display från Linde Healthcare – beräknar den återstående tiden utifrån gasinnehållet i flaskan och valt flöde

Please sign in or register to view prices
Lägg till