Köldmedia

  • 26 produkter

HFC köldmedium med lågt GWP för värmepumpar, chillers och mindre AC-enheter

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium för AC, värmepumpar och chillers

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium med lågt GWP. Kan används i AC och som drivgas

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFO köldmedium för AC i fordon. Mycket lågt GWP

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFO köldmedium med mycket lågt GWP. Används bl.a i chillers, värmepumpar och AC/kommersiell kyla

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium, ersatte R22 i bl.a butikskyla. Ersättare till R404A är bl.a R448A, R449A och R452A

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A i vissa applikationer som en kortsiktig lösning

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium för bl.a AC, värmepumpar och vissa kyl/frys applikationer

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A, R507 och R22 i vissa applikationer

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium i kommersiell kyla, AC och värmepumpar. R32 kan ersätta R410A i ny utrustning

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - används bl.a som ersättningsgas för R22

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - ersätter för R22

Please sign in or register to view prices
Lägg till

Köldmedia

Linde erbjuder ett brett utbud av köldmedieprodukter, inklusive HCFC, HFC, HFO och naturliga köldmedel - ett komplett sortiment av förpackningsstorlekar inklusive cylindrar, trummor och bulkleveranser. Alla cylindrar är individuellt märkta för spårbarhet och kan kombineras med ACCURA® cylindertjänster som en fördel. Vårt sortiment består av de mest använda köldmedierna och finns på ett urval av våra försäljningsställen. Köldmedel som ammoniak (R717), koldioxid och icke-halogenerade kolväten uttunnar inte ozonskiktet och har ingen (ammoniak) eller endast en låg (koldioxid, kolväten) global uppvärmningspotential. De används i luftkonditioneringssystem för byggnader, i sport- och fritidsanläggningar, i den kemiska / farmaceutiska industrin, inom bilindustrin och framför allt inom livsmedelsindustrin (produktion, lagring, sjöfart, detaljhandel).

Ett av de mest lovande alternativen är CO2 (R-744). Koldioxid är icke-brandfarligt, icke-ozonnedbrytande material. R-744 kan användas som arbetsvätska i klimatkontrollsystem för bilar, luftkonditionering för bostäder, varmvattenpumpar, kommersiell kylning och automater. R12 är kompatibel med mineralolja, medan R134a är kompatibel med syntetisk olja som innehåller estrar. R-#-numreringssystemet identifierar systematiskt molekylstrukturen hos köldmedier tillverkade med ett enda halogenerat kolväte. - R-400-serien består av zeotropiska blandningar (de där kokpunkten för bestående föreningar skiljer sig tillräckligt för att leda till förändringar i relativ koncentration på grund av fraktionerad destillation) och R-500-serien består av så kallade azeotropa blandningar . Den högsta siffran tilldelas godtyckligt av ASHRAE, en branschstandardorganisation. - R-700-serien består av icke-organiska köldmedier, även betecknade av ASHRAE.