Köldmedia

  • 26 produkter

HFC köldmedium med lågt GWP för värmepumpar, chillers och mindre AC-enheter

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium för AC, värmepumpar och chillers

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium med lågt GWP. Kan används i AC och som drivgas

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFO köldmedium för AC i fordon. Mycket lågt GWP

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFO köldmedium med mycket lågt GWP. Används bl.a i chillers, värmepumpar och AC/kommersiell kyla

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium, ersatte R22 i bl.a butikskyla. Ersättare till R404A är bl.a R448A, R449A och R452A

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A i vissa applikationer som en kortsiktig lösning

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium för bl.a AC, värmepumpar och vissa kyl/frys applikationer

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A, R507 och R22 i vissa applikationer

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium i kommersiell kyla, AC och värmepumpar. R32 kan ersätta R410A i ny utrustning

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - används bl.a som ersättningsgas för R22

Please sign in or register to view prices
Lägg till

HFC köldmedium - ersätter för R22

Please sign in or register to view prices
Lägg till