Bränngaser

  • 5 produkter

För gassvetsning, gasskärning, lödning och övriga bränngasprocesser. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

För gassvetsning, gasskärning, lödning och övriga bränngasprocesser. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

För bränngasprocesser, applikationer som kräver reducerande atmosfär, svetsning och plasmaskärning

Please sign in or register to view prices
Lägg till

För applikationer med stor gasförbrukning samt där kvalitetskraven på gasen är extra höga

Please sign in or register to view prices
Lägg till

This is a Restricted product(Special Gas)

To enable purchase please call 0800 02 0800

Lägg till

bränngaser

Många bränngaser består av kolväten (såsom metan eller propan), väte, kolmonoxid eller blandningar därav. Den vanligaste typen av bränngas som används nuförtiden är naturgas. Naturgas, som huvudsakligen består av metan, är den dominerande källan till bränngas, eftersom den istället för att behöva tillverkas i olika processer kan utvinnas ur marken. Naturgas kan kombineras med vätgas för att bilda en blandning känd som HCNG. Ytterligare bränngaser kan skapas som ett resultat av en process för raffinering av naturgas eller petroleum: -Propan -Butan -Regasifierad kondenserad petroleumgas Bränngaser har använts i många applikationer. Olika gaser såsom acetylen, naturgas, propan, propen och vätgas kan användas som bränsle för skärning och svetsning, värmebehandling, som bränsle och energi för transport, och kombinerat med syre för olika industriella processer. Våra mest populära bränngaser:

• Acetylen: Det varmaste och mest effektiva av alla bränslegaser, acetylen (C2H2) ger hög produktivitet tack vare god lokaliserad uppvärmning med ett minimum av termiska förluster. Det kräver också minst mängd syre för att säkerställa fullständig förbränning. Denna brandfarliga, färglösa gas är lättare än luft och samlas inte i på marknivå, där den kan orsaka en potentiell fara. Det levereras generellt löst i aceton eller DMF (dimetylformamid), i speciellt konstruerade cylindrar, för att förhindra sönderdelning. • Väte: Det är den enda bränngas som inte innehåller några kolatomer. H2 har den högsta värmeledningsförmågan av alla gaser. I kombination med syre når vätgasflamman en temperatur på 2 834 ° C. Väte blandas ofta med argon för att skapa en rad argon / väteskyddsgaser för TIG och plasmasvetsning. Dessa skyddsgasblandningar används främst för att svetsa austenitiska rostfria stål och vissa nickellegeringar. Väte kan också användas med argon i en rad gasblandningar för plasmaskärning (främst rostfritt stål och aluminium). • Propan: Renbrinnande egenskaper gör propan idealisk för en mängd applikationer inom industri och jordbruk. Dessa inkluderar oxipropan-skärning och hårlödning, lödning, förvärmning, värmebehandling, krympning, torkning av grödor, uppvärmning av växthus och lador samt för lågräsning och skadedjursbekämpning. Det används också i sin rena form som bränngas i flamfotometrar.