myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo

Gasol

Gasol är en brännbar gas med högt värmevärde som kan användas för många applikationer. Linde erbjuder ett brett utbud av gasolflaskor och gasolutrustning under produktvarumärket AGA.

Gasolflaskor 0,34-45 kg

Propan, dvs gasol, används på många olika sätt. Allt från matlagning och grillning till uppvärmning och truckbränsle.

Gasolflaskor 184-270 kg

Gasol används på många olika sätt. Allt från uppvärmning, torkning och till diverse industriapplikationer

Gasol

Propan eller gasol är en av en grupp av LPG (LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas). Gasol är normalt trycksatt och förvaras som en vätska. Den är färglös och nästan doftlös, men dock tillsätts ett doftämne för att kunna spåra eventuella utsläpp/läckage. Gasol är i allmänhet icke-toxisk, men lätt anestetisk gas. Gasol produceras huvudsakligen vid raffinering av råolja och krackning av andra petroleumprodukter och är även en biprodukt från inhemsk naturgasutvinning. Gasol kan förvaras i flytande form under sitt eget ångtryck, som är endast 7 bar vid rumstemperatur. Kommersiellt gasol för industriella applikationer innehåller ofta en liten del butan.

Gasol används vanligen för uppvärmning av utrymmen och vatten, för matlagning och som bränsle för motorapplikationer som gaffeltruckar, bevattningsmotorer för jordbruk, fordonsparker och bussar. I kombination med syre eller luft används propan i stor utsträckning i industriella tillämpningar. Uppvärmning, lödning och skärning är exempel på såndana användningsområden. Fördelar: På en profilskärmaskin ger oxi-propan snabba, rena skär på den tjocka plattan Lätt brännbar Bärbar med rena brinnegenskaper och ett högt värmevärde