MISON: 40 år av att ge svetsarna en förbättrad arbetsmiljö

När MISON® introducerades blev det tydligt att skyddsgasen dramatiskt minskade ozonnivåerna i rökplymen som bildas under svetsning, vilket minskade ögon- och halsirritation - och hosta – som ofta drabbade svetsare.

MISON® är alltjämt en unik produkt för Linde i norra Europa. Idag efter fyrtio år väljer hela 80 procent av de kunder som behöver skyddsgas premiumprodukten MISON®.

Tillbaka på 1970-talet har få svetsare eller arbetsgivare tänkt mycket på riskerna med att andas in rök och gaser. Men vid sina laboratorier arbetade Linde (då kallat AGA) för att minska dem. Vid svetsprocessen frigörs ozon. Linde utvecklade MISON® skyddsgaser för att hålla nere ozonhalterna samtidigt som man får bästa möjliga svetsresultat.

"Det fanns en liten grupp människor som insåg att det fanns ett problem med ozon: Det beskrevs i litteraturen, men det var ingen stor fråga på marknaden", förklarar Per Bengtsson, senior applikationsspecialist på Linde, som började arbetade på labbet 1987.

"De bestämde sig för att om vi kunde tillföra något till skyddsgasen för att få bort ozonet i ljusbågen, skulle det vara en bra produkt att ha på marknaden: för att skydda svetsarna och ge dem en bättre arbetsmiljö.

För fyrtio år sedan lanserades den nya skyddsgasen MISON®.

Deras lösning var att dosera en argon- och koldioxidskyddsgas med 300 delar per miljon kväveoxid (NO). NO reagerar med ozon i ljusbågen och genererar syre och kvävedioxid.

På sätt och vis var lösningen uppenbar. Reaktionen mellan ozon (O3) och kväveoxid hade studerats och beskrivits i detalj av Paul Crutzen redan 1970. Analysen var en del av hans arbete med atmosfärisk kemi som slutligen resulterade i ett Nobelpris 1995.

Det stod omedelbart klart att MISON dramatiskt minskade ozon som orsakar ögon- och halsirritation - och hosta - som svetsare drabbats av. Men det är först de senaste åren som de långvariga lungskador som orsakats av svetsning har blivit fullt erkända.

Läs mer om MISON.

MISON®
Skydda svetsaren och svetsningen

Ozon: en känd hälsorisk

Upprepad exponering för ozon medför långsiktiga risker. Det klassas som cancerframkallande i de tyska tekniska reglerna för farliga ämnen (TRGS 905) och European Environment Agency (EEA) hävdar att det kan orsaka permanenta lungskador och ställa in den högsta tillåtna nivån av ozon i luft inandad under en arbetsdag på nivåer så låga som 0,00001%.

År 2018 ändrade International Agency for Research on Cancer (IARC) klassificeringen av svetsning från "möjligen cancerframkallande för människor" till "cancerframkallande för människor".

Enligt flera arbetsmiljömyndigheter är svetsrök bland de vanligaste orsakerna till andningssjukdomar inom metall- och verkstadsindustrin

Men tack vare MISONs®  unika tillsats av NO undviker svetsare som använder gasen många av de risker som är förknippade med ozonexponering.


MISON: minskning av ozonnivåerna

Användningen av gasen började ta fart 1985 när Linde följde upp originalprodukten, MISON Ar - som används för TIG-svetsning av alla material utom titan - med MISON 20, som användes för MAG svetsning av låg och olegerade stål (svarta stål) .

Genomslagskraften ökade ytterligare när man insåg att användning av MISON för MIG / TIG-svetsning av aluminium stabiliserade ljusbågen, vilket gav ett renare svetsresultat med större inträngningsprofil.

Enligt Jessica Wikström, tidigare svetsare och nu applikationsspecialist på Linde, har MISON blivit synonymt med skyddsgas bland många svetsare.

"Jag började svetsa direkt efter skolan, och första gången jag blev bekant med skyddsgaser kallades de bara" MISON ", påminner hon om.

Och när medarbetare kan påverka efterfrågar de ofta MISON.

"Alla som arbetat som svetsare vet att arbetsmiljön inte alltid är den bästa, beroende på svetsmetod och material bilas det mer eller mindre svetsrök vilket på långsikt kan vara väldigt skadligt”, säger hon.

"MISON är verkligen en kärnprodukt som uppskattas av våra kunder", säger Bengtsson.

MISON® skyddsgaser används framgångsrikt för TIG-svetsning
Jessica Wikström är en av våra MI Applikationsspecialister

Betjänar kunder i ytterligare 40 år

En kund använde till och med MISON i ett nytt arbetsavtal som krävde förbättringar för arbetare varje år. Som en del i detta avtal skiftade företaget till MISON.

När en annan kund, som hade kväveoxid blandad i företagets skyddsgas på plats, stängde av den, började de anställda klaga.

"De kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var, men de kände i halsen att det var skillnad", minns Bengtsson.

MISON kan också förbättra företagets resultat, minska antalet sjukdagar och använda mindre kvalificerade arbetstagare, samtidigt som produktiviteten ökar.

Enligt Wikström är en bättre arbetsmiljö också nyckeln till att locka yngre anställda.

"Jag tror att det är en av de stora frågor vi måste fokusera på för att locka yngre medarbetare, för jag tror inte att de kommer acceptera att stå i svetsrök som kan vara giftigt för dem på lång sikt", förklarar hon.

För Bengtsson, som har arbetat med MISON i tre av sina fyra decennier, är 40-årsjubileet en möjlighet att igen visa på möjligheterna med MISON.

"Det är något vi är stolta över - att vi var det enda gasföretaget som utvecklat  och tillverkat en sådan produkt i svetsarens tjänst", säger han.

"Och förhoppningsvis kommer det fortfarande att ge ett viktigt bidrag till deras arbetsmiljö om 40 år framöver."

Varför är det så viktigt att eliminera ozon?

Ozon är en starkt oxiderande gas. Enligt EEA (European Environmental Agency), ett miljöorgan inom EU, är ozon hälsofarligt. Typiska symtom på kortvarig exponering för ozon inkluderar ögon- och halsirritation, hosta, lunginflammation och andningssvårigheter.

Läs våra andra artiklar