Gasleverans och gasdistribution

Om din verksamhet beror på industrigas är Linde (tidigare AGA) en självklar partner för att säkerställa säker och pålitlig leverans. Vi kan också hjälpa dig att designa och konstruera lagrings- och distributionssystem på plats.