Rekordsnabb respons när Husqvarna fick oväntat produktionsstopp

Husqvarna har två bandugnar från Cieffe installerade i sin produktionsenhet för sågkedjedetaljer i Huskvarna i närheten av Jönköping.

I härdprocessen spelar skyddsgas en avgörande roll för detaljernas egenskaper. Skyddsgasatmosfären består av en blandning av kolmonoxid, väte och kväve där finjusteringen av kolhalten i materialytan regleras med hjälp av en liten tillsats av gasol alternativt luft.

Sedan 2015 har Linde återkommande gjort gasanalys på dessa bandugnar hos Husqvarna och 2020 tecknade de avtal med FERRONOVA® för mera omfattande åtagande inkluderandes inte bara gasanalys utan även löpande servicetimmar och konsultation vid behov, t.ex. vid planerad vinter/sommarservice av ugnarna samt akutuppdrag.

Oväntat haveri

Strax före semestern i år inträffade ett oväntat haveri, när en drivaxel som driver bandet på en av ugnarna gick sönder. Detta innebar ett komplett produktionsstopp i denna ugn, vilket riskerade medföra höga kostnader för Husqvarna.

Husqvarna kontaktade omgående FERRONOVA och vår servicetekniker Luca Girotto. Dessutom kontaktades tillverkaren av ugnarna, Cieffe Thermal Systems och dess service-organisation.

Luca Girotto har med sina ca 15 års erfarenhet som tekniker och igångstartare av värmebehandlingsugnar från Cieffe en unik specialkompetens. Han har även en bakgrund som underhållstekniker på Husqvarna där han bland annat var ansvarig för just bandugnarna. Sedan 2019 jobbar Luca som serviceingenjör på Linde och ingår i FERRONOVA.

- Med hjälp av Luca kunde ugnen förberedas över helgen så att när Cieffes tekniker anlände kunde han genast sätta igång med montage av ny axel istället för att börja demontera den gamla, berättar Anders Åström, chef för FERRONOVA Process support.

Lucas insats spelade en avgörande roll för att få igång produktionen snabbt. Genom hans hjälp kunde produktionen hos Husqvarna komma igång igen efter endast 1,5 vecka istället för som väntat upp till 3 veckor.

- Som serviceleverantör av processnära tjänster försöker vi inom FERRONOVA alltid att hjälpa våra kunder efter bästa förmåga. Särskilt utmanande kan det vara när kundens process inte ger förväntat resultat eller om utrustningen felar. När ett sådant akutuppdrag dyker upp kan vi behöva släppa vad vi har för händer och så snabbt som möjligt rusa iväg och påbörja felanalys eller reparation. Därför känns det så klart extra bra att den specialkompetens som Luca i fallet med den havererade ugnen hos Husqvarna besitter bidrog till att produktionsstoppet kunde tidsbegränsas. Det resulterade i en mycket nöjd kund, berättar Anders Åström.

Gaskunder till Linde har möjlighet att sluta ett serviceavtal med FERRONOVA process support. FERRONOVA utför  service, underhåll, temperaturjämnhetsmätningar och atmosfärsanalyser på processer och processutrustning, primärt inom stål- och värmebehandlingsindustrin.

Serviceingenjörerna inom FERRONOVA process support arbetar tätt tillsammans med Lindes applikationsspecialister och tar ett övergripande ansvar ända in i din process.

FERRONOVA erbjuder även säkerhetsgranskningar , vilket bland annat omfattar riskanalyser, riskbedömningar, explosionsskyddsdokument och konsultation i säkerhetsfrågor.

Bakgrund:

Luca Girotto har ca 15 års erfarenhet som tekniker och igångstartare av värmebehandlingsugnar från Cieffe. Han har en även en bakgrund som underhållstekniker på Husqvarna där han bland annat var ansvarig för bandugnarna. Luca är anställd vid Linde sedan 2019.