Torris

 • 8 produkter

Används för kylning eller frysning i processer eller under transport. Kartong är inkluderat

 • Från 406,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

Används för kylning eller frysning i processer alt transport. Levereras i transportlåda. Hyra tillkommer

 • Från 4 565,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

BIOGON® torris godkänd för användning i kontakt med livsmedel (E290). Transportlåda. Hyra tillkommer

 • Från 5 322,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

Torris block, 0,9 kg, i skyddande papper. För kylning/frysning i processer alt transport. Inkl. kartong

 • Från 417,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

Torris block, 0,9 kg, i skyddande papper. För kylning/frysning i processer alt transport. Transportlåda. Hyra

 • Från 5 002,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

3 mm pellets för blästring. Även för att hålla produkter kylda/frysta. Torris i lösvikt. Låda tillkommer

 • 28,00 SEK kilo
  exkl. moms
Lägg till

3 mm pellets för blästring. Även för att hålla produkter kylda/frysta. Transportlåda. Hyra tillkommer

 • 4 161,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

3 mm pellets för blästring. Även för att hålla produkter kylda/frysta. Transportlåda. Hyra tillkommer

 • 7 421,00 SEK styck
  exkl. moms
Lägg till

Torris

Torris är den fasta formen av koldixid (CO2). Det kallas "torris" då den inte smälter till vätskeform. Istället så konverterar den till koldioxidgas. Temperaturen på torris är extremt låg (-78 °C), den är inte giftig och fullkomligt torr. På grund av den låga temperaturen behöver ändamålsenliga skyddshandskar användas vid hantering av torrisen. Torris används vanligen som ett förbrukningsköldmedia för transporter av fryst mat eller medicinska produkter eller för att kyla material under produktionen. Under den varma delen av året är den till stor hjälp vid fester då den håller serverad mat och dryck välkyld. Den kan även användas för dekorativa syften, till exempel för att skapa dimma.

Det andra huvudsakliga användningsområdet för torris är torrisblästring och rengöring, ett effektivt och miljövänligt sätt att rengöra industriell utrustning. Torr-is tillverkas i form av pellets med en storlek på 10 mm i diameter och en längd på cirka 20 mm. En annan tillverkningsform är blockis, då varje block förpackas separat i skyddspapper. Torr-isens egenskaper: Sublimeringstemperatur (smältpunkt) -78°C Storlek på pellets: 10 x 20 mm. Ett enkilos torr-isblock har storleken 125 x 27 x 210 mm Specifik vikt cirka 1,4 kg/dm3 Av ett kilo torris bildas cirka 530 liter koldioxidgas.