Livsmedelsgaser

  • 7 produkter

Oxygen för modifierad atmosfär och syresättning. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

Nitrogen - för modifierad atmosfär och som oxidationsskydd. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

Koldioxid - för modifierad atmosfär, tappsystem och karbonisering. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

30% CO2 + 70% N2
För modifierad atmosfär och tappsystem. Flaska

Please sign in or register to view prices
Lägg till

50% CO2 + 50% N2. För modifierad atmosfär

Please sign in or register to view prices
Lägg till

25% CO2 + 75% O2. För modifierad atmosfär

Please sign in or register to view prices
Lägg till

80% N2 + 10% CO2 + 10% O2. För modifierad atmosfär

Please sign in or register to view prices
Lägg till

Livsmedelsgaser

Gaser av livsmedelskvalitet - De huvudsakliga gaserna som används för förpackning i modifierad atmosfär (MAP) applikationer är koldioxid, kvävgas och syrgas. Dessa gaser används antingen ensamma eller i kombination. Gasegenskaperna och interaktionen mellan gaser och livsmedelsingredienserna, t.ex. löslighet i livsmedlet, bör beaktas vid val av gas eller gaskomposition. Vi levererar koldioxid (CO2), kvävgas (N2) och syregas (O2) av livsmedelskvalitet tillsammans med andra gaser godkända för livsmedel som enskilda gaser i cylindrar under högt tryck, samt vätskor i isolerade tankar för efterföljande blandning vid förpackningsmaskin samt förblandade. Kväve och syre separeras från atmosfärisk luft. Koldioxid tas från naturliga källor eller fångas som en biprodukt från jäsningsprocesser (vin, öl) eller ammoniakproduktion. Till exempel kan det ibland vara mer effektivt och praktiskt att producera kväve på plats med användning av trycksvängningsabsorption (PSA) eller i en permeabel membranprocess.

Linde kan hjälpa dig att hitta rätt metod för dig. Fördelar för användare: -Gas med hög renhet -Konsekvent hög kvalitet Vi kan också leverera gaser för kylning och frysning i flytande form inklusive flytande kväve (LIN), flytande koldioxid (LIC) och koldioxid i fast tillstånd som snö (torr is). Gasens egenskaper och gasernas interaktion med livsmedelsingredienserna, t.ex. löslighet i livsmedlet, bör beaktas vid val av gas eller gaskomposition. Vi levererar koldioxid, kvävgas och syrgas av livsmedelskvalitet tillsammans med andra gaser som är godkända för livsmedel som enskilda gaser i högtryckscylindrar, vätskor i isolerade tankar för efterföljande blandning vid förpackningsmaskinen och förblandade. BIOGON ® är en produktserie gaser av livsmedelskvalitet. Cylindrarna är lätta att upptäcka eftersom de alla är gröna. Våra livsmedelsgaser överensstämmer med "livsmedelsklass" -regler, t.ex. EG-direktiv 96/77 / EG om livsmedelstillsatser i EU-länderna.